Yoga, Ayurveda and acro yoga in Budapest - classes, philosophy also in English

2011. január 24., hétfő

Surya Namaskar with Mantras - the power of sound


It truly is a fantastic feeling when you dear readers start to reach out to me. These days, I got letters from complete strangers with comments and suggestions, and I am really happy. Please do continue to communicate with me and I will answer.

This post is also inspired by such a request. Someone asked me to share the Sun salutation mantras (since I mentioned these mantras in previous posts) and to give advice on their practice.

Before getting into the practicalities, I must tell you why is sound and mantra is so important. According to Yoga and Ayurveda, everything came from the element of Ether. This is the first element, the basis of creation. Ether is the Space in which things can manifest. It is the environment in which sound can propagate and therefore Ayurveda links the sense organ of hearing to this element (Ayurveda makes a connection between the five senses and the five elements). In Yoga, the word AUM or Om, the creative power and supreme consciousness itself, also exists in this space and created all things from this starting point. It is a nice parallel to notice that the Bible also explains the story of Creation from the same perspective: "In the beginning the Word was, and the Word was with God, and the Word was a god." (John 1:1).
The link between the words AUM, Om and Amen is also interesting. They appear to be the different aspects of the same thing. Om means a great "YES" as a Hungarian Hinduist monk explained it to me. Om, Yes, that is why it is so good to open and close the yoga class with a healthy Om. Yes, say Yes, be present in that ninety minutes, look inside, accept yourself and create. Yes.
In Christian circles you have Amen, "Let it be". If this were the Omega of the Yes initiated by Om. Let thy will be done, Amen, let it be ... as it is. Just ponder on this and see if you can see any connections.

The word, the sound has great potential. The vibration of sound can be physically demonstrated and vibration equals to energy. And if all is made up of energy, then you can see why sound is so powerful. It has a great impact not only on our emotional state, but it directly changes our physical reality. See the amazing pictures taken by Emoto, the Japanese scientist, who demonstrated that even words, the unmanifested sounds have such an incredible vibration and energy. The structure of the water changed dramatically reacting to the different words. Just watch this breathtaking video.

This is exactly how mantras operate. First we repeat them out loud to fill the space and to feel their vibration, taste and sound. In the same time, by outer repetitions you will form a mental image in your mind which you may later remember internally. This is how the mantra integrates into your mind and permeates its deeper levels, and this is how it will transform you from the inside. The internal silent repetition fills the space of the mind and stops the fluctuations of thinking. In a natural way it focusses the mind. You may see as the eight steps or limbs of yoga are getting realized: withdrawal of the senses (pratyahara) as you start repeating the mantra, then concentration (dharana), as you pour more of your focus on the mantra, and slowly you will get to the meditative state (dhyana), to that inner stillness in which your mind calms down, and the supreme consciousness, the light and truth of Purusha can finally shine through (samadhi).

Surya Namaskar starts with asanas, or sequences of asanas, and as the yogi evolves he or she can coordinate better the breath with the movement (pranayama). And if all these are masterd, the you may add the mantra, and suddenly start using pratyahara, dharana and dhyana in your practice. Thus it is clear why people call Sun Salutes one of the most complete yoga exercises. Out of the eight steps of yoga (yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, see the previous blogs), you can see that Surya Namaskar touches at least upon six elements, but it is capable of including all the eight.

So here at the end, let us see the mantras. You have two options. Either use the bija or seed mantras for each pose (six mantras repeated twice in one set) or repeat the full mantras before starting the exercise on one side. In this latter case, you repeat the mantras in the order given every time you stop in Tadasana, either chanting externally or repeating it in your mind. To do the full mantras you shall practice six rounds (one round means repeating the exercise on the right and left sides too).

Bija mantras:
Om Hram
Om Hrim
Om Hrum
Om Hraim
Om Hraum
Om Hraha

Full mantras:
Om Hram Mitraya Namaha
Om Hrim Ravaye Namaha
Om Hrum Suryaya Namaha
Om Hraim Bhanave Namaha
Om Hraum Khagaya Namaha
Om Hraha Pushne Namaha

Om Hram Hiranyagarbhaya Namaha
Om Hrim Maricaye namaha
Om Hrum Adityaya Namaha
Om Hraim Savitre Namaha
Om Hraum Arkaya Namaha
Om Hraha Bhaskaraya Namaha

Good vibes to all of you.

Napüdvözlet mantrákkal - a rezgés és a hang hatalma

Fantasztikus érzés, amikor ti kedves olvasók írtok nekem. Ismeretlenektől is mostanában kapok megjegyzéseket, leveleket, kéréseket és ennek nagyon örülök. Folytassátok bátran, én meg igyekszem válaszolni.
A mostani bejegyzést is egy megkeresés inspirálta. Valaki azt kérdezi tőlem, hogy konkrétan mik is a Napüdvözlet mantrák és hogyan kell őket gyakorolni.

Mielőtt bővebben kifejteném, el kell mondanom nektek, hogy miért is olyan fontos a hang és a mantra. Az ayurvéda és a jóga szerint minden az éter elemből lett. Ez az első elem, a teremtés alapja. Az éter maga az űr, amelyben a dolgok manifesztálódni tudnak. Az éter a tér, amelyben a hang is terjed és éppen ezért az Ayurvéda a hallás érzékelését kapcsolja az éter elemhez (az ayurvéda szerint minden egyes érzékszervünk az egyik elemhez kapcsolható). A jóga szerint az AUM vagy OM hang is, amely maga a teremtő erő és a végtelen tudatosság, ebben a térben létezik és ebből a térből alkotta meg a mindenséget. Érdekes párhuzam, hogy a Biblia is azzal indítja a teremtés történetét, hogy "Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala Istennél, és az Isten vala az Ige. Minden ő általa lett és Nála nélkül semmi sem lett, ami lett." (János evangéliuma 1:1).
Érdekes a párhuzam az AUM, Om és az Ámen szavak között is. Olyan mintha egy dolognak a különböző vetületei lennének. Az Om maga egy nagy "Igen", ahogyan azt egy magyar hindu szerzetes magyarázta nekem. Om, Igen, ezért is nagyon jó a jógaórát ezzel nyitni és zárni. "Igen." Mondj igent. Légy jelen és abban a kilencven percben, amíg tart az óra, figyelj befele, fogadd el önmagad és teremts.
A keresztény körökben pedig ott az Ámen, vagyis "úgy legyen". Mintha ez lenne az ómegája az Ommal elindított igennek. Legyen meg a Te akaratod, Ámen, úgy legyen ... ahogy van. Csak gondolkozz el rajta, hogy érzed e az összefüggéseket és mindez mit mondd neked.
Az igének, a szónak, a hangnak hatalmas ereje van. Fizikailag is kimutatható a hang rezgése, és a rezgés pedig maga az energia. Ha pedig minden energiából van, akkor már érthető hogy miért is van akkora hatása a hangnak, nemcsak a lelkiállapotunkra, hanem az egész fizikai mivoltunkra. Ott van a japán tudós Emoto, aki bemutatta varázslatos képeivel, hogy még a leírt szavaknak is, a kimondatlan hangnak is micsoda rezgése, energiája van. A víz szerkezete a különböző szavak szerint egészen más kristályformákat öltött. Döbbenetes, nézzétek meg a mellékelt videót.

Éppen így hatnak a mantrák. Először hangosan szokták ismételgetni, hogy megtöltve a "teret" megérezzük azok rezgését, ízét, zamatát. Egyszersmind a hangos ismétlés által kialakul egy tudati képzet is a fejben, egy emlékkép, amelyet később kimondatlanul is fel tud idézni az elme. Így épül be egészen a mantra a tudatba és annak mélyebb rétegeibe és így fog téged belülről átalakítani. A belső, "hangtalan" ismételgetés kitölti a tudatot, és megállítja az elme ugrándozásait. Természetes módon fókuszálja az elmét. Látjuk szépen megvalósulni a jóga lépcsőinek egyes fokozatait: befele fordulás (pratyahara) azáltal hogy elkezded a mantrát ismételni, majd koncentráció (dharana), ahogy egyre jobban minden figyelmeddel a mantrára figyelsz, és így szépen lassan megvalósul önmagától a meditatív állapot (dhyana), az a békés helyzet, amelyben a tudat végre megtisztul, az elme lecsendesedik és a végső tudatosság a Purusha tiszta fénye és igazsága végre tündökölhet (fény, világosság, samadhi).

A Surya Namaskar, vagyis a Napüdvözlet testtartással illetve ászanák sorozatával indul, majd ahogy fejlődik a jógi egyre jobban tudja koordinálni a légzést is (pranayama). És ha már ezek jól mennek, akkor bekapcsolódik a mantra és hozzáadódik a gyakorlathoz a pratyahara, dharana és a dhyana is. Így már világos, hogy miért tartják a Surya Namaskart az egyik legteljesebb gyakorlatsornak. A jóga nyolc lépcsőjéből (yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, lásd a korábbi blogbejegyzéseket), látjuk, hogy legalább hatot érint, de akár képes mind a nyolc elemet is magába foglalni.

És akkor álljanak itt a mantrák. Két verzió lehetséges. Az egyik a Bija vagyis mag- vagy tő mantrák ismételgetése minden egyes póznál (12 póz, hat mantra kétszer elismételve) vagy a teljes mantrák használata 12 ismétléssel. Ilyenkor minden egyes tadasana megállás után és a gyakorlatsor elindítása előtt közvetlenül elzengetjük hangosan, vagy csak befele ismételve a mantrát. Ez utóbbi hat teljes kört jelent, ahol egy kör a gyakorlatnak egyszer jobbra, majd balra történő indítással való megismétlését jelenti, tehát ahol a sorozatot összesen 12-szer ismételjük meg.

Bija mantrák:
Om Hram
Om Hrim
Om Hrum
Om Hraim
Om Hraum
Om Hraha

Teljes mantrák:
Om Hram Mitraya Namaha
Om Hrim Ravaye Namaha
Om Hrum Suryaya Namaha
Om Hraim Bhanave Namaha
Om Hraum Khagaya Namaha
Om Hraha Pushne Namaha

Om Hram Hiranyagarbhaya Namaha
Om Hrim Maricaye namaha
Om Hrum Adityaya Namaha
Om Hraim Savitre Namaha
Om Hraum Arkaya Namaha
Om Hraha Bhaskaraya Namaha

Szívesen csinálnék egy videót is nektek erről hanggal. Szóljatok ha bárki tud nekem ebben segíteni.
Addig is marad az internet szörcs, no meg velem a szombat reggeli óra (9.30 Asram www.jogakozpont.hu). Ha valaki erre a blogra hivatkozva jön, szóljatok rám és ott szívesen megmutatom.

Addig is csodás napot. 

2011. január 19., szerda

Ayurvedic yoga, tailor-made yoga

My Ayurvedic yoga course is coming to its end soon.

I love this class, because thanks to the continuous feedback, this has been a really intense learning process for me. The enthusiasm and openness of the participants gave me a powerful source of motivation week after week.  It is wonderful to see how my students started to understand and master the workings of their body and mind and how they learned to notice the interconnectedness of the two.

Throughout the course, very provocatively, my aim is to show people how the different exercises affect them. Here I mean not only the actual impact of the asana, but also that special atmosphere, the quality and nature of the instruction given that so significantly shape the feel of the class. In elementary school, all of us has experienced already that some teacher, some teaching style proved to be more suitable or understandable for us personally, while others could never get close to our heart (or not even our ears). Ayurveda helped me to understand why it is like that. Everything can be understood through the five elements and the qualities they represent. Therefore I made these five major qualities the main method of measurement in my life, they are my guidelines, and that is how I observe and analyze my inner occurrences and their physical manifestation. If there is any imbalance, I am again using the five elements to restore harmony.

Ayurveda is a lifestyle and health prevention system for the common man. You don’t need to be an ascetic, not even a yogi to implement its recommendations in your daily life. This is not the goal. Ayurveda is the “Science of Life”, and as such it is mainly the method of disease prevention and healing.  It puts more emphasis on “this life” and the worldly illnesses as problems of body and mind, our physical reality. Of course, on its highest level, Ayurveda also leads to the elevation of the soul and our union with our true Divine Self, but on its primary levels it is more “down to earth” than yoga. Yoga is fundamentally a spiritual journey, a Sadhana that from the first steps till the last aims at going beyond the body and mind so that the practitioner can get into the realm of the soul. All physical exercises, breathing exercises and kriyas (purifications) are designed to lead the yogi physically and mentally to a state where undisturbed meditation can occur. The main focus is meditation and through that to gain indirect knowledge about the great truth of the Universe. Ayurveda on the other hand is more concerned with “treatment”, and this is also reflected in its Sanskrit name, Chikitsa meaning treatment. It pays more attention by definition to the ailments of the physical body. Probably, that is why yoga from an ayurvedic perspective (ayurvedic yoga) is more suitable for the modern man, because it helps to better understand what is done and why exactly? It helps to ease pain and treats common illnesses without asking the practitioner to engage himself in higher spiritual practices which require a different attitude, determination, renunciation, self-discipline and motivation.

And Ayurvedic yoga works, not just well…pretty well. For me it was amazing to listen to the stories of my students week after week. For example, after the Kapha balancing class, my otherwise very motivated PItta students got completely disturbed (of course, since this was absolutely not suited to their needs), but they loved the Pitta pacifying sequence. One of the Kapha type girls, who by nature did not like stronger backbends and faster paced yoga styles, finally loved the Kapha class and got energized and inspired. But probably my greatest joy is that a girl suffering from a serious Vata imbalance and IBS (irritable bowel syndrome), got calmer and stronger, her bloated belly started to disappear and her digestive functions seem to have improved significantly by the end of the course. Honestly, at the beginning, she was exactly the one who “freaked me out” as she told me upfront after the first class that she came to me because she wanted to be healed. But see the miracle: she is getting there thanks to Ayurveda (and maybe a little me:).

All this is such a great pleasure for me. Ayurveda is truly a science that works and its healing power is considerable.

Ayurvédikus jóga, személyre szabott jóga

Az Asram jógaközpontban a vége felé közeledik az ayurvédikus jóga tanfolyam.
Nagyon szeretem ezt az órámat, hiszen a folyamatos visszaigazolásoknak köszönhetően ez egy nagyon intenzív tanulási folyamat nekem is. A résztvevők lelkesedése és nyitottsága hétről-hétre nekem is motivációt jelent. És fantasztikus érzés látni, ahogy egyre jobban megértik saját testük és lelki folyamataik működését és egymásra hatását.

A kurzus során nagyon provokatívan az a célom, hogy megismertessem az emberekkel, milyen módon hatnak rájuk a különböző gyakorlatok. Itt nem csak maga a gyakorlat hatásáról van szó, hanem arról a "hangulatról", az instrukciók minőségéről is, aminek a szellemében egy adott óra zajlik. Mindannyian észleltük már az általános iskolában is, hogy volt olyan tanár, tanítási stílus, amely jobban bejött, jobban megfogott bennünket és volt olyan, amely kevésbé. Az Ayurvéda segített nekem megérteni, hogy miért is. Hiszen minden megfogható az öt őselemen keresztül. Az öt alapvető minőség pedig most már életem és mindennapjaim alapvető mérőeszközévé, "lakmusz papírjává" vált, és ezáltal egyre jobban képessé válok a saját belső történéseim és azok fizikai megnyilvánulásainak tökéletesebb megértésére és a felborult egyensúlyok helyreállítására.

Az Ayurvéda a mindennapi ember életminőség-javító és egészségmegőrző rendszere. Nem kell hozzá elvonult aszkétának, de még jóginak sem lenni, hogy tanácsait megvalósítsuk a mindennapjainkban. Nem is ez a cél. Az Ayurvéda az Élet tudománya, alapvetően a megelőzés és a gyógyítás módszere. Sokkal jobban koncentrál az itteni életre és a földi bajokra, a test és az elme, mint fizikai valóságunk problémáira. Természetesen a legmagasabb szinten az ayurvéda is a lélek felemelésére és a valós isteni természetünkkel való egyesülésre vezet, de elsődleges szintjein sokkal praktikusabb, gyakorlatiasabb mint a jóga. A jóga alapvetően spirituális út, vagyis szanszkritül Sadhana, amely az első lépéstől az utolsóig a test és szellem meghaladására törekszik, hogy végre a lélek birodalmába léphessen a gyakorló. Minden fizikai gyakorlat, légzés és tisztítás ahhoz szükséges, hogy a jógi minél hamarabb képes legyen zavartalanul meditálni. A fő fókusz a meditáció és ezen keresztül a közvetlen megismerés, tudás megszerzése az élet nagy igazságáról. Az Ayurvéda viszont jobban fókuszál a "kezelésre", ezt az elnevezése is sugallja, Chikitsa = kezelés, és több figyelmet szentel a fizikai test bajainak. Talán a mai ember számára éppen e miatt is sokkal egyszerűbb a jógát az ayurvéda szemszögéből megközelíteni. Mert sokkal praktikusabban megértheti, hogy mit és miért is csinál. Enyhítheti fájdalmait és hétköznapi problémáit vele, első szinten a nélkül, hogy egy magasabb spirituális cél elérése mellett kellene elköteleződnie, amely sokkal nagyobb elszántságot, lemondást, önfegyelmet és motivációt igényel.

Az Ayurvédikus jóga pedig működik, nagyon is jól. Számomra döbbenetes, hogy a tanítványaim milyen tüneteket és történeteket meséltek nekem hétről-hétre. A Kapha kiegyensúlyozó órától az egyébként nagyon lelkes Pitta lányaim teljesen kikészültek (világos, hiszen abszolút nem nekik való volt), viszont a Pitta órát annál inkább élvezték. Olyan Kapha lány, aki egyébként természeténél és fizikai adottságainál fogva ódzkodott az erőteljesebb hátrahajlásoktól és a gyorsabb gyakorlatoktól a Kapha óra után viszont teljesen felélénkült és feltöltődött. De talán a legnagyobb örömöm, hogy a súlyos Vata egyensúlytalansággal és IBS-sel küszködő Vata lányom egyre nyugodtabb és a haspuffadása és rendezetlen bélműködése is egyre jobban stabilizálódik így a tanfolyam végére. Bevallom, az elején kicsit pont ő volt az, aki megijesztett, mert azzal jött hozzám, hogy ő itt "gyógyulni akar". És láss csodát, mégiscsak sikerült neki. Hála az Ayurvédának.

Nekem ezek mind olyan nagy örömöt jelentenek. Az Ayurvéda valóban működik és aktívan gyógyít.

2011. január 11., kedd

Asana focus No. 6: Menstruation and asana
Oh, those unforgettable days. Oh yes, we women must struggle with this natural yet so uncomfortable experience eac h and every month. A couple of days ago, I received a letter from one of my readers, who asked me to talk about exercises to help prevent and treat menstrual pain. Therefore, thanks to her, I would like to share with everyone my knowledge on the topic.

By the way, it is interesting that yoga, a science developed and practiced by men throughout the centuries, can offer solutions for female problems. Here, I want to draw your attention to Geeta Iyengar’s book called ’Yoga, a gem for women’. This is a must and all yoginis should have it on their shelves.

Yoga transforms the whole body including the internal organs. Thus regular and systematic practice (covering standing poses, forward and backward bends, inversions and twists) will definitely help to strengthen the body and its hormone system , not to mention how well this prepares us to encounter the most difficult times.
Outside the days of your period, standing postures are a perfect way to exercise your internal organs and the female reproductive organs. Especially, Utthita Trikonasana and Utthita Parsvakonasana. In addition, Dhanurasana, the bow pose, gives a wonderful massage to the abdominal organs and your digestive system. Besides developing the abdominal muscles, the leg raising exercise stretches and tonifies the uterus; but be careful, do these leg lifts with your lower back firmly pressed to the ground in order to avoid lumbar pain. As regards inversions, sarvangasana, finished by matsyasana, the fish pose, is an excellent practice for prevention.

During your menstruation, usually it is recommended to suspend your practice, at least in the first three days. However, to be honest, when I have pain it is most difficult for me to just rest peacefully. With the cramps, I feel better if I move around and take some deep breaths. Even in India, I never stopped doing yoga during my periods (although I skipped inversions like shirshasana, headstand and sarvangasana), and since then I just noticed that when I continue my practice even on those days, the flow stops more quickly. Of course, I have to emphasize here that such a practice must be much easier and gentle. Forget about sudden chalanas, transitions from one pose to the other, and leave out strenous poses. Inversions are absolutely excluded, and allow yourself only light stretches when twisting. It is better to avoid backbends and asanas that put more pressure on the lower back (utthita hasta padangusthasana, supta padangustha, urdhva mukha paschima, jathara parivartana), and on the belly muscles (leg raises, navasana, purvottanasana). Since during menstruation there is more blood in the womb and the genitals, they are softer and prone to injury, therefore you should be careful with stressing this area.

But what can we practice to get relief from cramps and pain on those days?

In general, forward bends, started from seated position are very beneficial (pachimottanasana and its versions). A solution can be the following sequence: baddhakonasana, supta baddhakonasana, upavistha konasana, malasana, kurmasana, supta virasana, bharadvajasana, janu shirshasana, paschimottanasana, and the „happy baby” pose. In India, my master Bharath Shetty always sent the „big girls” to the wall instead of sarvangasana, and we could rest our weary legs on the wall. But you do not necessarily need a wall, you may just pull up your legs into happy baby which is also such a calming and soothing pose. Especially, if with every exhale you pull your soles closer to the ground and then on the inhale you let them lift back a bit, the breathing will rock you gently into stillness and your focus will slowly shift away from the pain you feel.
Oh, and one more hint at last which worked a wonder for me. It is very useful to start sipping Yarrow tea (Achillea millefolium) 8 days prior to your menses. Since I do this, I had no major cramps.
I hope you find this article useful, in case of questions feel free to contact me.

Some pictures on the most beneficial poses:
Janu shirshasana

Baddhakonasana

Upavistha Konasana

Supta virasana

Paschimottanasana

Happy baby

Bharadvajasana

2011. január 10., hétfő

Ászana fókusz No. 6: Menstruáció és ászanák


Azok a bizonyos piros betűs napok. Hát igen, mi nők minden hónapban meg kell küzdjünk ezzel a bár természetes, de korántsem kellemes élménnyel. A minap kaptam egy levelet az egyik olvasótól, aki arra kért, hogy írjak a fájdalom megelőzésére és a görcsök leküzdésére szolgáló gyakorlatokat, így hála neki, most szeretném megosztani  mindenkivel, amit én erről a témáról tudok.
Érdekes mellesleg, hogy a jóga, amely tudományt tradícionálisan férfiak fejlesztettek ki és gyakoroltak évszázadokon át, mennyire hasznos lehet a női problémákra is. A témában mindenkinek csak ajánlani tudom Geeta Iyengar, Yoga, a gem for women c. könyvét. Ez egy alapmű, és ott kellene legyen minden yogini könyvtárában.
A jóga az egész testet és a belső szerveket is formálja és megdolgoztatja. Így a rendszeres és szisztematikus (álló, előrehajló, hátrahajló, csavaró és fordított helyzeteket is tartalmazó) gyakorlás mindenképpen segít a testünk és a hormonrendszerünk erősítésében és ezáltal hatékonyan felkészít bennünket a nehezebb pillanatokra.
Ezen felül, a menzeszen kívüli időszakban nagyon hatékony edzést adnak a hasi szerveknek és egyszerre a női reproduktív szerveknek az álló gyakorlatok. Különösen az Utthita Trikonasana és az Utthita Parsvakonasana. Kiváló masszázs továbbá a belső szerveknek és egyszerre az emésztőrendszernek is Dhanurasana, vagyis íjállás. Amellett, hogy a hasizmot erősíti, a méhet is nyújtja és tonizálja ezen kívül a lábemelő gyakorlat, amelynél háton fekve 90 fokig végzünk páros lábemelést, közben a derekat hátul jól leszorítva, nehogy megrántsuk a hát alsó szakaszát. Jót tesz a fordított testhelyzetek közül a sarvangasana, vagyis gyertyapóz és utána a matsyasana, vagyis hal póz gyakorlása. 
A ciklus alatt azt szokták tanácsolni, hogy legalább az első három napban pihenjen az ember. De őszintén megvallva, nekem a legnehezebb ilyenkor nyugodtan feküdnöm. Pláne, ha görcsöl az ember hasa, akkor sokkal könnyebben viselem én legalábbis az egészet, ha „izgek-mozgok” meg jó nagyokat lélegzek. Indiában is mindig jógáztam menzesz alatt is (kivétel fejenállás és gyertya), és azóta ráadásul még azt is megfigyeltem, hogy hamarabb elállt a vérzésem, ha nem hagytam abba a gyakorlást a menzesz alatt sem. Persze, itt meg kell jegyeznem, hogy az ilyen gyakorlás sokkal kíméletesebb kell legyen. Felejtősek a hirtelen átmenetek és a megterhelőbb pózok. Fordított testhelyzetek abszolút kizártak, csavarodni is csak nagyon kíméletesen szabad. Jobb, ha ilyenkor nem  csinál az ember hátrahajlásokat és a deréktájékra (utthita hasta padangusthasana, supta padangustha, urdhva mukha paschima, jathara parivartanasana) illetve a hasizmokra (lábemelések, navasana, purvottanasana) nagyobb terhelést kifejtő ászanákat. Azt szokás mondani, hogy a megnövekedett hasi vérbőség miatt a méh és a petefészkek sokkal puhábbak és sérülékenyebbek ilyenkor, ezért kell vigyázni a nagy terheléssel. 

De akkor mit gyakorolhatunk, ha görcsöl a hasunk?
Nagyon jót tesznek általában az ülésből végrehajtott előrehajlások (paschimottanasana és annak verziói). A megoldás a következő sorozat: baddhakonasana, supta baddhakonasana (háton fekve talpak össze), upavistha konasana, malasana (guggolás, térdek jól szétnyitnak, sarok a talajon marad, tenyerek össze, két könyök belülről nekifeszít a térdnek és emel ki a mellkas miközben lóg lefele a farokcsont), kurmasana, supta virasana, bharadvajasana, janu shirshasana, paschimottanasana, valamint az általam happy baby-nek nevezett póz. Indiában is mindig amikor megjött a mesterem, Bharath Shetty a sarvangasana, vagyis gyertyapóznál a falhoz küldte a „nagylányokat” és ott kellett a falon pihentetnünk a lábunkat. De nem is kell a gyakorlathoz feltétlenül fal, viszont a forma miatt viccesen happy baby-nek nevezett póz nagyon kellemes és megnyugtató. Pláne, ha kilégzésekkel még egy picit közelebb húzzuk a talaj felé a talpunkat, aztán belégzéssel meg kicsit visszaengedjük és így ismételgetjük. A lélegzés is elringat bennünket, és ha ennyire figyelünk erre a kis mozgásra, akkor elég gyorsan elvonódik a figyelmünk a fájdalomról is. 

Ja és a végére még egy tipp, ami nekem nagyon bevált. Érdemes menzesz előtt már 8 nappal elkezdeni napi legalább egyszer egy jó nagy adag cickafarkteát inni. Amióta ezt teszem még nem voltak görcseim. 
Remélem segíthettem és ha bármi kérdés van csak írjatok a yoginigabi@gmail.com címre.

Képek a teljesség igénye nélkül: 

Bharadvajasana

janu shirshasana

baddhakonasana

upavistha konasana

supta virasana

paschimottanasana

"Happy baby :)"